Σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του OPENENERGY το Porto Palace Hotel Thessaloniki

Το Porto Palace Hotel συμμετέχει στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Για ένα πιο ‘πράσινο’ μέλλον, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, το ξενοδοχείο συνεργάζεται με το OPENENERGY, το οποίο φέρνει την επανάσταση στη συγκομιδή ενέργειας, παρέχοντας […]

Το Porto Palace Hotel συμμετέχει στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Για ένα πιο ‘πράσινο’ μέλλον, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, το ξενοδοχείο συνεργάζεται με το OPENENERGY, το οποίο φέρνει την επανάσταση στη συγκομιδή ενέργειας, παρέχοντας […]

The post Σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του OPENENERGY το Porto Palace Hotel Thessaloniki appeared first on Travelling News.


Source: http://news.travelling.gr/category/news-in-english/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *